Περιοδικός Πίνακας Χημικών Στοιχείων

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Αλογόνα 18
1 1 H Υδρογόνο 1,0081 Atomic # Symbol Όνομα Ατομικό Βάρος


C Στερεά
Hg Υγρά
H Αέρια
Rf Άγνωστα
Μέταλλα Μεταλλοειδή Αμέταλλα
Αλκάλια Αλκαλικές γαίες Λανθανίδες Στοιχεία μετάπτωσης Στοιχεία μετάπτωσης Άλλα Αμέταλλα Ευγενή Αέρια
Ακτινίδες
Κέλβιν
°Κελσίου
°Φαρενάιτ
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Διάσπαση άλφα β− Διάσπαση βήτα
p Εκπομπή πρωτονίων β+ Εκπομπή ποζιτρονίου
n Εκπομπή νετρονίων K+ Σύλληψη ηλεκτρονίου
SF Αυθόρμητη σχάση   Σταθερό
2 He Ήλιο 4,00262 K
2 3 Li Λίθιο 6,942
1
4 Be Βηρύλλιο 9,01222
2
5 B Βόριο 10,812
3
6 C Άνθρακας 12,0112
4
7 N Άζωτο 14,0072
5
8 O Οξυγόνο 15,9992
6
9 F Φθόριο 18,9982
7
10 Ne Νέον 20,1802
8
K
L
3 11 Na Νάτριο 22,9902
8
1
12 Mg Μαγνήσιο 24,3052
8
2
13 Al Αργίλιο 26,9822
8
3
14 Si Πυρίτιο 28,0852
8
4
15 P Φώσφορος 30,9742
8
5
16 S Θείο 32,062
8
6
17 Cl Χλώριο 35,452
8
7
18 Ar Αργό 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Κάλιο 39,0982
8
8
1
20 Ca Ασβέστιο 40,0782
8
8
2
21 Sc Σκάνδιο 44,9562
8
9
2
22 Ti Τιτάνιο 47,8672
8
10
2
23 V Βανάδιο 50,9422
8
11
2
24 Cr Χρώμιο 51,9962
8
13
1
25 Mn Μαγγάνιο 54,9382
8
13
2
26 Fe Σίδηρος 55,8452
8
14
2
27 Co Κοβάλτιο 58,9332
8
15
2
28 Ni Νικέλιο 58,6932
8
16
2
29 Cu Χαλκός 63,5462
8
18
1
30 Zn Ψευδάργυρος 65,382
8
18
2
31 Ga Γάλλιο 69,7232
8
18
3
32 Ge Γερμάνιο 72,6302
8
18
4
33 As Αρσενικό 74,9222
8
18
5
34 Se Σελήνιο 78,9712
8
18
6
35 Br Βρώμιο 79,9042
8
18
7
36 Kr Κρυπτό 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Ρουβίδιο 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Στρόντιο 87,622
8
18
8
2
39 Y Ύττριο 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Ζιρκόνιο 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Νιόβιο 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Μολυβδαίνιο 95,952
8
18
13
1
43 Tc Τεχνήτιο (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ρουθήνιο 101,072
8
18
15
1
45 Rh Ρόδιο 102,912
8
18
16
1
46 Pd Παλλάδιο 106,422
8
18
18
47 Ag Άργυρος 107,872
8
18
18
1
48 Cd Κάδμιο 112,412
8
18
18
2
49 In Ίνδιο 114,822
8
18
18
3
50 Sn Κασσίτερος 118,712
8
18
18
4
51 Sb Αντιμόνιο 121,762
8
18
18
5
52 Te Τελλούριο 127,602
8
18
18
6
53 I Ιώδιο 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ξένο 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Καίσιο 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Βάριο 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Άφνιο 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Ταντάλιο 180,952
8
18
32
11
2
74 W Βολφράμιο 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ρήνιο 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Όσμιο 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Ιρίδιο 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Λευκόχρυσος 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Χρυσός 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Υδράργυρος 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Θάλλιο 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Μόλυβδος 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Βισμούθιο 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Πολώνιο (209)2
8
18
32
18
6
85 At Άστατο (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Ραδόνιο (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Φράγκιο (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Ράδιο (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Ραδερφόρντιο (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Ντούμπνιο (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Σιμπόργκιο (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Μπόριο (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Χάσιο (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Μαϊτνέριο (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Νταρμστάντιο (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Ρεντγκένιο (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Κοπερνίκιο (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Φλερόβιο (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Λιβερμόριο (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Για στοιχεία που δεν έχουν σταθερά ισότοπα, ο μαζικός αριθμός του ισοτόπου με το μεγαλύτερο χρόνο υποδιπλασιασμού βρίσκεται σε παρενθέσεις.
57 La Λανθάνιο 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Δημήτριο 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Πρασινοδύμιο 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Νεοδύμιο 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Προμήθειο (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Σαμάριο 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Ευρώπιο 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Γαδολίνιο 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Τέρβιο 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Δυσπρόσιο 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Όλμιο 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Έρβιο 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Θούλιο 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Υττέρβιο 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Λουτήτιο 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Ακτίνιο (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Θόριο 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Πρωτακτίνιο 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Ουράνιο 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Ποσειδώνιο (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Πλουτώνιο (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Αμερίκιο (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Κιούριο (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Μπερκέλιο (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Καλιφόρνιο (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Αϊνστάνιο (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Φέρμιο (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Μεντελέβιο (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Νομπέλιο (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Λωρένσιο (266)2
8
18
32
32
8
3

Βικιπαίδεια - - Περιοδικός Πίνακας

Περιοδικός Πίνακας Chemical Element Loading…