Elementu Periodiskā Tabula

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Halogēni 18
1 1 H Ūdeņradis 1,0081 Atomic # Symbol Name Weight


C Cieta viela
Hg Šķidrums
H Gāze
Rf Unknown
Metals Pusmetāli Nemetāli
Sārmu metāli Sārmzemju metāli Lantanīdi Pārejas metāli Amfotērie metāli Other nonmetals Cēlgāzes
Aktinīdi
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission   Stable
2 He Hēlijs 4,00262 K
2 3 Li Litijs 6,942
1
4 Be Berilijs 9,01222
2
5 B Bors 10,812
3
6 C Ogleklis 12,0112
4
7 N Slāpeklis 14,0072
5
8 O Skābeklis 15,9992
6
9 F Fluors 18,9982
7
10 Ne Neons 20,1802
8
K
L
3 11 Na Nātrijs 22,9902
8
1
12 Mg Magnijs 24,3052
8
2
13 Al Alumīnijs 26,9822
8
3
14 Si Silīcijs 28,0852
8
4
15 P Fosfors 30,9742
8
5
16 S Sērs 32,062
8
6
17 Cl Hlors 35,452
8
7
18 Ar Argons 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Kālijs 39,0982
8
8
1
20 Ca Kalcijs 40,0782
8
8
2
21 Sc Skandijs 44,9562
8
9
2
22 Ti Titāns 47,8672
8
10
2
23 V Vanādijs 50,9422
8
11
2
24 Cr Hroms 51,9962
8
13
1
25 Mn Mangāns 54,9382
8
13
2
26 Fe Dzelzs 55,8452
8
14
2
27 Co Kobalts 58,9332
8
15
2
28 Ni Niķelis 58,6932
8
16
2
29 Cu Varš 63,5462
8
18
1
30 Zn Cinks 65,382
8
18
2
31 Ga Gallijs 69,7232
8
18
3
32 Ge Germānijs 72,6302
8
18
4
33 As Arsēns 74,9222
8
18
5
34 Se Selēns 78,9712
8
18
6
35 Br Broms 79,9042
8
18
7
36 Kr Kriptons 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubīdijs 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Stroncijs 87,622
8
18
8
2
39 Y Itrijs 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Cirkonijs 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobijs 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Molibdēns 95,952
8
18
13
1
43 Tc Tehnēcijs (98)2
8
18
13
2
44 Ru Rutēnijs 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rodijs 102,912
8
18
16
1
46 Pd Pallādijs 106,422
8
18
18
47 Ag Sudrabs 107,872
8
18
18
1
48 Cd Kadmijs 112,412
8
18
18
2
49 In Indijs 114,822
8
18
18
3
50 Sn Alva 118,712
8
18
18
4
51 Sb Antimons 121,762
8
18
18
5
52 Te Telūrs 127,602
8
18
18
6
53 I Jods 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ksenons 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cēzijs 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Bārijs 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafnijs 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantals 180,952
8
18
32
11
2
74 W Volframs 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Rēnijs 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Osmijs 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Irīdijs 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Platīns 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Zelts 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Dzīvsudrabs 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Tallijs 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Svins 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bismuts 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Polonijs (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astats (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radons (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Francijs (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Rādijs (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rezerfordijs (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubnijs (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Sīborgijs (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Borijs (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hasijs (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitnērijs (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmštatijs (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Rentgenijs (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Kopernikijs (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovijs (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorijs (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
For elements with no stable isotopes, the mass number of the isotope with the longest half-life is in parentheses.
57 La Lantāns 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Cērijs 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Prazeodīms 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodīms 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Prometijs (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samārijs 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Eiropijs 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolīnijs 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbijs 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Disprozijs 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Holmijs 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Erbijs 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Tūlijs 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Iterbijs 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutēcijs 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Aktīnijs (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Torijs 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protaktīnijs 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Urāns 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptūnijs (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutonijs (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Amerīcijs (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Kirijs (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berklijs (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Kalifornijs (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einšteinijs (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermijs (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendeļejevijs (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobēlijs (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lourensijs (266)2
8
18
32
32
8
3

Vikipēdija - - Periodiskā Tabula

Periodiskā Tabula Chemical Element Loading…