Elementu Periodiskā Tabula

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Halogēni 18
1 1 H Ūdeņradis 1,0081 Atomic Sym Name Weight


C Cieta viela
Hg Šķidrums
H Gāze
Rf Unknown
Metals Pusmetāli Nemetāli
Sārmu metāli Sārmzemju metāli Lantanīdi Pārejas metāli Amfotērie metāli Reactive nonmetals Cēlgāzes
Aktinīdi
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission   Stable
2 He Hēlijs 4,00262 K
2 3 Li Litijs 6,942
1
4 Be Berilijs 9,01222
2
5 B Bors 10,812
3
6 C Ogleklis 12,0112
4
7 N Slāpeklis 14,0072
5
8 O Skābeklis 15,9992
6
9 F Fluors 18,9982
7
10 Ne Neons 20,1802
8
K
L
3 11 Na Nātrijs 22,9902
8
1
12 Mg Magnijs 24,3052
8
2
13 Al Alumīnijs 26,9822
8
3
14 Si Silīcijs 28,0852
8
4
15 P Fosfors 30,9742
8
5
16 S Sērs 32,062
8
6
17 Cl Hlors 35,452
8
7
18 Ar Argons 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Kālijs 39,0982
8
8
1
20 Ca Kalcijs 40,0782
8
8
2
21 Sc Skandijs 44,9562
8
9
2
22 Ti Titāns 47,8672
8
10
2
23 V Vanādijs 50,9422
8
11
2
24 Cr Hroms 51,9962
8
13
1
25 Mn Mangāns 54,9382
8
13
2
26 Fe Dzelzs 55,8452
8
14
2
27 Co Kobalts 58,9332
8
15
2
28 Ni Niķelis 58,6932
8
16
2
29 Cu Varš 63,5462
8
18
1
30 Zn Cinks 65,382
8
18
2
31 Ga Gallijs 69,7232
8
18
3
32 Ge Germānijs 72,6302
8
18
4
33 As Arsēns 74,9222
8
18
5
34 Se Selēns 78,9712
8
18
6
35 Br Broms 79,9042
8
18
7
36 Kr Kriptons 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubīdijs 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Stroncijs 87,622
8
18
8
2
39 Y Itrijs 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Cirkonijs 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobijs 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Molibdēns 95,952
8
18
13
1
43 Tc Tehnēcijs (98)2
8
18
13
2
44 Ru Rutēnijs 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rodijs 102,912
8
18
16
1
46 Pd Pallādijs 106,422
8
18
18
47 Ag Sudrabs 107,872
8
18
18
1
48 Cd Kadmijs 112,412
8
18
18
2
49 In Indijs 114,822
8
18
18
3
50 Sn Alva 118,712
8
18
18
4
51 Sb Antimons 121,762
8
18
18
5
52 Te Telūrs 127,602
8
18
18
6
53 I Jods 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ksenons 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cēzijs 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Bārijs 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafnijs 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantals 180,952
8
18
32
11
2
74 W Volframs 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Rēnijs 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Osmijs 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Irīdijs 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Platīns 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Zelts 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Dzīvsudrabs 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Tallijs 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Svins 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bismuts 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Polonijs (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astats (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radons (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Francijs (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Rādijs (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rezerfordijs (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubnijs (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Sībordžijs (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Borijs (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hasijs (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitnerijs (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmštatijs (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Rentgenijs (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Kopernikijs (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonijs (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovijs (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moskovijs (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorijs (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tenesīns (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesons (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
For elements with no stable isotopes, the mass number of the isotope with the longest half-life is in parentheses.
57 La Lantāns 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Cērijs 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Prazeodīms 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodīms 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Prometijs (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samārijs 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Eiropijs 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolīnijs 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbijs 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Disprozijs 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Holmijs 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Erbijs 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Tūlijs 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Iterbijs 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutēcijs 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Aktīnijs (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Torijs 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protaktīnijs 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Urāns 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptūnijs (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutonijs (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Amerīcijs (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Kirijs (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berklijs (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Kalifornijs (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einšteinijs (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermijs (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendeļejevijs (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobēlijs (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lourensijs (266)2
8
18
32
32
8
3
Ptable® is a registered trademark of Michael Dayah

Vikipēdija - - Periodiskā Tabula

Periodiskā Tabula Chemical Element Loading…