Tabelul Periodic al Elementelor

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (log in after donating), or buying a poster or wallet card,
  Search for:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  18
  Culoare
  Scară
  s
  block
  p
  block
  d
  block
  f
  block
  1s
  2s
  3s
  4s
  5s
  6s
  7s
  2p
  3p
  4p
  5p
  6p
  7p
  3d
  4d
  5d
  6d
  4f
  5f
  Atomic Simbol Nume Masa
  1
 1. 1 H Hidrogen 1,008
 2. 2 He Heliu 4,0026
 3. 2
 4. 3 Li Litiu 6,94
 5. 4 Be Beriliu 9,0122
 6. 5 B Bor 10,81
 7. 6 C Carbon 12,011
 8. 7 N Azot 14,007
 9. 8 O Oxigen 15,999
 10. 9 F Fluor 18,998
 11. 10 Ne Neon 20,180
 12. 3
 13. 11 Na Sodiu 22,990
 14. 12 Mg Magneziu 24,305
 15. 13 Al Aluminiu 26,982
 16. 14 Si Siliciu 28,085
 17. 15 P Fosfor 30,974
 18. 16 S Sulf 32,06
 19. 17 Cl Clor 35,45
 20. 18 Ar Argon 39,948
 21. 4
 22. 19 K Potasiu 39,098
 23. 20 Ca Calciu 40,078
 24. 21 Sc Scandiu 44,956
 25. 22 Ti Titan 47,867
 26. 23 V Vanadiu 50,942
 27. 24 Cr Crom 51,996
 28. 25 Mn Mangan 54,938
 29. 26 Fe Fier 55,845
 30. 27 Co Cobalt 58,933
 31. 28 Ni Nichel 58,693
 32. 29 Cu Cupru 63,546
 33. 30 Zn Zinc 65,38
 34. 31 Ga Galiu 69,723
 35. 32 Ge Germaniu 72,630
 36. 33 As Arsen 74,922
 37. 34 Se Seleniu 78,971
 38. 35 Br Brom 79,904
 39. 36 Kr Kripton 83,798
 40. 5
 41. 37 Rb Rubidiu 85,468
 42. 38 Sr Stronțiu 87,62
 43. 39 Y Ytriu 88,906
 44. 40 Zr Zirconiu 91,224
 45. 41 Nb Niobiu 92,906
 46. 42 Mo Molibden 95,95
 47. 43 Tc Technețiu (98)
 48. 44 Ru Ruteniu 101,07
 49. 45 Rh Rodiu 102,91
 50. 46 Pd Paladiu 106,42
 51. 47 Ag Argint 107,87
 52. 48 Cd Cadmiu 112,41
 53. 49 In Indiu 114,82
 54. 50 Sn Staniu 118,71
 55. 51 Sb Stibiu 121,76
 56. 52 Te Telur 127,60
 57. 53 I Iod 126,90
 58. 54 Xe Xenon 131,29
 59. 6
 60. 55 Cs Cesiu 132,91
 61. 56 Ba Bariu 137,33
 62. 5771
  6
 63. 57 La Lantan 138,91
 64. 58 Ce Ceriu 140,12
 65. 59 Pr Praseodim 140,91
 66. 60 Nd Neodim 144,24
 67. 61 Pm Promețiu (145)
 68. 62 Sm Samariu 150,36
 69. 63 Eu Europiu 151,96
 70. 64 Gd Gadoliniu 157,25
 71. 65 Tb Terbiu 158,93
 72. 66 Dy Disprosiu 162,50
 73. 67 Ho Holmiu 164,93
 74. 68 Er Erbiu 167,26
 75. 69 Tm Tuliu 168,93
 76. 70 Yb Yterbiu 173,05
 77. 71 Lu Lutețiu 174,97
 78. 72 Hf Hafniu 178,49
 79. 73 Ta Tantal 180,95
 80. 74 W Wolfram 183,84
 81. 75 Re Reniu 186,21
 82. 76 Os Osmiu 190,23
 83. 77 Ir Iridiu 192,22
 84. 78 Pt Platină 195,08
 85. 79 Au Aur 196,97
 86. 80 Hg Mercur 200,59
 87. 81 Tl Taliu 204,38
 88. 82 Pb Plumb 207,2
 89. 83 Bi Bismut 208,98
 90. 84 Po Poloniu (209)
 91. 85 At Astatin (210)
 92. 86 Rn Radon (222)
 93. 7
 94. 87 Fr Franciu (223)
 95. 88 Ra Radiu (226)
 96. 89103
  7
 97. 89 Ac Actiniu (227)
 98. 90 Th Thoriu 232,04
 99. 91 Pa Protactiniu 231,04
 100. 92 U Uraniu 238,03
 101. 93 Np Neptuniu (237)
 102. 94 Pu Plutoniu (244)
 103. 95 Am Americiu (243)
 104. 96 Cm Curiu (247)
 105. 97 Bk Berkeliu (247)
 106. 98 Cf Californiu (251)
 107. 99 Es Einsteiniu (252)
 108. 100 Fm Fermiu (257)
 109. 101 Md Mendeleviu (258)
 110. 102 No Nobeliu (259)
 111. 103 Lr Lawrenciu (266)
 112. 104 Rf Rutherfordiu (267)
 113. 105 Db Dubniu (268)
 114. 106 Sg Seaborgiu (269)
 115. 107 Bh Bohriu (270)
 116. 108 Hs Hassiu (277)
 117. 109 Mt Meitneriu (278)
 118. 110 Ds Darmstadtiu (281)
 119. 111 Rg Roentgeniu (282)
 120. 112 Cn Coperniciu (285)
 121. 113 Nh Nihoniu (286)
 122. 114 Fl Fleroviu (289)
 123. 115 Mc Moscoviu (290)
 124. 116 Lv Livermoriu (293)
 125. 117 Ts Tennessin (294)
 126. 118 Og Oganesson (294)
 127. Pentru elementele care nu au isotopi stabili, numărul de masă al izotopului cu cea mai mare durată de înjumătățire este între paranteze.