Периодни Систем Елемената

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (log in after donating), or buying a poster or wallet card,
  Search for:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  18
  Боја
  Scale
  s
  block
  p
  block
  d
  block
  f
  block
  1s
  2s
  3s
  4s
  5s
  6s
  7s
  2p
  3p
  4p
  5p
  6p
  7p
  3d
  4d
  5d
  6d
  4f
  5f
  Atomic Symbol Name Weight
  1
 1. 1 H Водоник 1,008
 2. 2 He Хелијум 4,0026
 3. 2
 4. 3 Li Литијум 6,94
 5. 4 Be Берилијум 9,0122
 6. 5 B Бор 10,81
 7. 6 C Угљеник 12,011
 8. 7 N Азот 14,007
 9. 8 O Кисеоник 15,999
 10. 9 F Флуор 18,998
 11. 10 Ne Неон 20,180
 12. 3
 13. 11 Na Натријум 22,990
 14. 12 Mg Магнезијум 24,305
 15. 13 Al Алуминијум 26,982
 16. 14 Si Силицијум 28,085
 17. 15 P Фосфор 30,974
 18. 16 S Сумпор 32,06
 19. 17 Cl Хлор 35,45
 20. 18 Ar Аргон 39,948
 21. 4
 22. 19 K Калијум 39,098
 23. 20 Ca Калцијум 40,078
 24. 21 Sc Скандијум 44,956
 25. 22 Ti Титанијум 47,867
 26. 23 V Ванадијум 50,942
 27. 24 Cr Хром 51,996
 28. 25 Mn Манган 54,938
 29. 26 Fe Гвожђе 55,845
 30. 27 Co Кобалт 58,933
 31. 28 Ni Никл 58,693
 32. 29 Cu Бакар 63,546
 33. 30 Zn Цинк 65,38
 34. 31 Ga Галијум 69,723
 35. 32 Ge Германијум 72,630
 36. 33 As Арсен 74,922
 37. 34 Se Селен 78,971
 38. 35 Br Бром 79,904
 39. 36 Kr Криптон 83,798
 40. 5
 41. 37 Rb Рубидијум 85,468
 42. 38 Sr Стронцијум 87,62
 43. 39 Y Итријум 88,906
 44. 40 Zr Цирконијум 91,224
 45. 41 Nb Ниобијум 92,906
 46. 42 Mo Молибден 95,95
 47. 43 Tc Технецијум (98)
 48. 44 Ru Рутенијум 101,07
 49. 45 Rh Родијум 102,91
 50. 46 Pd Паладијум 106,42
 51. 47 Ag Сребро 107,87
 52. 48 Cd Кадмијум 112,41
 53. 49 In Индијум 114,82
 54. 50 Sn Калај 118,71
 55. 51 Sb Антимон 121,76
 56. 52 Te Телур 127,60
 57. 53 I Јод 126,90
 58. 54 Xe Ксенон 131,29
 59. 6
 60. 55 Cs Цезијум 132,91
 61. 56 Ba Баријум 137,33
 62. 5771
  6
 63. 57 La Лантан 138,91
 64. 58 Ce Церијум 140,12
 65. 59 Pr Празеодијум 140,91
 66. 60 Nd Неодијум 144,24
 67. 61 Pm Прометијум (145)
 68. 62 Sm Самаријум 150,36
 69. 63 Eu Европијум 151,96
 70. 64 Gd Гадолинијум 157,25
 71. 65 Tb Тербијум 158,93
 72. 66 Dy Диспрозијум 162,50
 73. 67 Ho Холмијум 164,93
 74. 68 Er Ербијум 167,26
 75. 69 Tm Тулијум 168,93
 76. 70 Yb Итербијум 173,05
 77. 71 Lu Лутецијум 174,97
 78. 72 Hf Хафнијум 178,49
 79. 73 Ta Тантал 180,95
 80. 74 W Волфрам 183,84
 81. 75 Re Ренијум 186,21
 82. 76 Os Осмијум 190,23
 83. 77 Ir Иридијум 192,22
 84. 78 Pt Платина 195,08
 85. 79 Au Злато 196,97
 86. 80 Hg Жива 200,59
 87. 81 Tl Талијум 204,38
 88. 82 Pb Олово 207,2
 89. 83 Bi Бизмут 208,98
 90. 84 Po Полонијум (209)
 91. 85 At Астат (210)
 92. 86 Rn Радон (222)
 93. 7
 94. 87 Fr Францијум (223)
 95. 88 Ra Радијум (226)
 96. 89103
  7
 97. 89 Ac Актинијум (227)
 98. 90 Th Торијум 232,04
 99. 91 Pa Протактинијум 231,04
 100. 92 U Уранијум 238,03
 101. 93 Np Нептунијум (237)
 102. 94 Pu Плутонијум (244)
 103. 95 Am Америцијум (243)
 104. 96 Cm Киријум (247)
 105. 97 Bk Берклијум (247)
 106. 98 Cf Калифорнијум (251)
 107. 99 Es Ајнштајнијум (252)
 108. 100 Fm Фермијум (257)
 109. 101 Md Мендељевијум (258)
 110. 102 No Нобелијум (259)
 111. 103 Lr Лоренцијум (266)
 112. 104 Rf Радерфордијум (267)
 113. 105 Db Дубнијум (268)
 114. 106 Sg Сиборгијум (269)
 115. 107 Bh Боријум (270)
 116. 108 Hs Хасијум (277)
 117. 109 Mt Мајтнеријум (278)
 118. 110 Ds Дармштатијум (281)
 119. 111 Rg Рендгенијум (282)
 120. 112 Cn Коперницијум (285)
 121. 113 Nh Нихонијум (286)
 122. 114 Fl Флеровијум (289)
 123. 115 Mc Московијум (290)
 124. 116 Lv Ливерморијум (293)
 125. 117 Ts Тенесин (294)
 126. 118 Og Оганесон (294)
 127. Релативна атомска маса елемената који немају стабилне иѕотопе се односи на изотоп који има најдуже време полураспада.