Периодни Систем Елемената

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Халогени 18
1 1 H Водоник 1,0081 Atomic # Symbol Name Weight


C Solid
Hg Течност
H Гас
Rf Unknown
Метали Металоиди Неметали
Алкални метали Земно-алкални метали Лантаноиди Прелазни метали Пост-прелазни метали Other nonmetals Племенити гасови
Актиноиди
Келвин
°Целзијус
°Фаренхајт
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission   Stable
2 He Хелијум 4,00262 K
2 3 Li Литијум 6,942
1
4 Be Берилијум 9,01222
2
5 B Бор 10,812
3
6 C Угљеник 12,0112
4
7 N Азот 14,0072
5
8 O Кисеоник 15,9992
6
9 F Флуор 18,9982
7
10 Ne Неон 20,1802
8
K
L
3 11 Na Натријум 22,9902
8
1
12 Mg Магнезијум 24,3052
8
2
13 Al Алуминијум 26,9822
8
3
14 Si Силицијум 28,0852
8
4
15 P Фосфор 30,9742
8
5
16 S Сумпор 32,062
8
6
17 Cl Хлор 35,452
8
7
18 Ar Аргон 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Калијум 39,0982
8
8
1
20 Ca Калцијум 40,0782
8
8
2
21 Sc Скандијум 44,9562
8
9
2
22 Ti Титанијум 47,8672
8
10
2
23 V Ванадијум 50,9422
8
11
2
24 Cr Хром 51,9962
8
13
1
25 Mn Манган 54,9382
8
13
2
26 Fe Гвожђе 55,8452
8
14
2
27 Co Кобалт 58,9332
8
15
2
28 Ni Никл 58,6932
8
16
2
29 Cu Бакар 63,5462
8
18
1
30 Zn Цинк 65,382
8
18
2
31 Ga Галијум 69,7232
8
18
3
32 Ge Германијум 72,6302
8
18
4
33 As Арсен 74,9222
8
18
5
34 Se Селен 78,9712
8
18
6
35 Br Бром 79,9042
8
18
7
36 Kr Криптон 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Рубидијум 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Стронцијум 87,622
8
18
8
2
39 Y Итријум 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Цирконијум 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Ниобијум 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Молибден 95,952
8
18
13
1
43 Tc Технецијум (98)2
8
18
13
2
44 Ru Рутенијум 101,072
8
18
15
1
45 Rh Родијум 102,912
8
18
16
1
46 Pd Паладијум 106,422
8
18
18
47 Ag Сребро 107,872
8
18
18
1
48 Cd Кадмијум 112,412
8
18
18
2
49 In Индијум 114,822
8
18
18
3
50 Sn Калај 118,712
8
18
18
4
51 Sb Антимон 121,762
8
18
18
5
52 Te Телур 127,602
8
18
18
6
53 I Јод 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ксенон 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Цезијум 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Баријум 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Хафнијум 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Тантал 180,952
8
18
32
11
2
74 W Волфрам 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ренијум 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Осмијум 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Иридијум 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Платина 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Злато 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Жива 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Талијум 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Олово 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Бизмут 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Полонијум (209)2
8
18
32
18
6
85 At Астат (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Радон (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Францијум (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Радијум (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Радерфордијум (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Дубнијум (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Сиборгијум (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Боријум (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Хасијум (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Мајтнеријум (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Дармштатијум (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Рентгенијум (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Коперницијум (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Флеровијум (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Ливерморијум (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Релативна атомска маса елемената који немају стабилне иѕотопе се односи на изотоп који има најдуже време полураспада.
57 La Лантан 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Церијум 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Празеодијум 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Неодијум 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Прометијум (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Самаријум 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Еуропијум 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Гадолинијум 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Тербијум 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Диспрозијум 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Холмијум 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Ербијум 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Тулијум 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Итербијум 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Лутецијум 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Актинијум (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Торијум 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Протактинијум 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Уранијум 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Нептунијум (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Плутонијум (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Америцијум (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Киријум (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Берклијум (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Калифорнијум (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Ајнштајнијум (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Фермијум (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Мендељејевијум (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Нобелијум (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Лоренцијум (266)2
8
18
32
32
8
3

Википедија - - Периодни Систем

Периодни Систем Chemical Element Loading…