Периодни Систем Елемената

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Халогени 18
1 1 H Водоник 1,0081 Atomic Sym Name Weight


C Solid
Hg Течност
H Гас
Rf Unknown
Метали Металоиди Неметали
Алкални метали Земно-алкални метали Лантаноиди Прелазни метали Пост-прелазни метали Reactive nonmetals Племенити гасови
Актиноиди
Келвин
°Целзијус
°Фаренхајт
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission   Stable
2 He Хелијум 4,00262 K
2 3 Li Литијум 6,942
1
4 Be Берилијум 9,01222
2
5 B Бор 10,812
3
6 C Угљеник 12,0112
4
7 N Азот 14,0072
5
8 O Кисеоник 15,9992
6
9 F Флуор 18,9982
7
10 Ne Неон 20,1802
8
K
L
3 11 Na Натријум 22,9902
8
1
12 Mg Магнезијум 24,3052
8
2
13 Al Алуминијум 26,9822
8
3
14 Si Силицијум 28,0852
8
4
15 P Фосфор 30,9742
8
5
16 S Сумпор 32,062
8
6
17 Cl Хлор 35,452
8
7
18 Ar Аргон 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Калијум 39,0982
8
8
1
20 Ca Калцијум 40,0782
8
8
2
21 Sc Скандијум 44,9562
8
9
2
22 Ti Титанијум 47,8672
8
10
2
23 V Ванадијум 50,9422
8
11
2
24 Cr Хром 51,9962
8
13
1
25 Mn Манган 54,9382
8
13
2
26 Fe Гвожђе 55,8452
8
14
2
27 Co Кобалт 58,9332
8
15
2
28 Ni Никл 58,6932
8
16
2
29 Cu Бакар 63,5462
8
18
1
30 Zn Цинк 65,382
8
18
2
31 Ga Галијум 69,7232
8
18
3
32 Ge Германијум 72,6302
8
18
4
33 As Арсен 74,9222
8
18
5
34 Se Селен 78,9712
8
18
6
35 Br Бром 79,9042
8
18
7
36 Kr Криптон 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Рубидијум 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Стронцијум 87,622
8
18
8
2
39 Y Итријум 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Цирконијум 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Ниобијум 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Молибден 95,952
8
18
13
1
43 Tc Технецијум (98)2
8
18
13
2
44 Ru Рутенијум 101,072
8
18
15
1
45 Rh Родијум 102,912
8
18
16
1
46 Pd Паладијум 106,422
8
18
18
47 Ag Сребро 107,872
8
18
18
1
48 Cd Кадмијум 112,412
8
18
18
2
49 In Индијум 114,822
8
18
18
3
50 Sn Калај 118,712
8
18
18
4
51 Sb Антимон 121,762
8
18
18
5
52 Te Телур 127,602
8
18
18
6
53 I Јод 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ксенон 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Цезијум 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Баријум 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Хафнијум 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Тантал 180,952
8
18
32
11
2
74 W Волфрам 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ренијум 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Осмијум 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Иридијум 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Платина 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Злато 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Жива 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Талијум 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Олово 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Бизмут 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Полонијум (209)2
8
18
32
18
6
85 At Астат (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Радон (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Францијум (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Радијум (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Радерфордијум (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Дубнијум (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Сиборгијум (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Боријум (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Хасијум (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Мајтнеријум (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Дармштатијум (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Рендгенијум (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Коперницијум (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Нихонијум (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Флеровијум (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Московијум (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Ливерморијум (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Тенесин (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Оганесон (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Релативна атомска маса елемената који немају стабилне иѕотопе се односи на изотоп који има најдуже време полураспада.
57 La Лантан 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Церијум 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Празеодијум 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Неодијум 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Прометијум (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Самаријум 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Европијум 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Гадолинијум 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Тербијум 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Диспрозијум 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Холмијум 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Ербијум 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Тулијум 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Итербијум 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Лутецијум 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Актинијум (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Торијум 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Протактинијум 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Уранијум 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Нептунијум (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Плутонијум (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Америцијум (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Киријум (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Берклијум (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Калифорнијум (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Ајнштајнијум (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Фермијум (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Мендељевијум (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Нобелијум (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Лоренцијум (266)2
8
18
32
32
8
3
Ptable® is a registered trademark of Michael Dayah

Википедија - - Периодни Систем

Периодни Систем Chemical Element Loading…