ตารางธาตุ

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (log in after donating), or buying a poster or wallet card,
  Search for:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  18
  สี
  มาตราส่วน
  s
  block
  p
  block
  d
  block
  f
  block
  1s
  2s
  3s
  4s
  5s
  6s
  7s
  2p
  3p
  4p
  5p
  6p
  7p
  3d
  4d
  5d
  6d
  4f
  5f
  Atomic สัญลักษณ์ ชื่อ น้ำหนัก
  1
 1. 1 H ไฮโดรเจน 1.008
 2. 2 He ฮีเลียม 4.0026
 3. 2
 4. 3 Li ลิเทียม 6.94
 5. 4 Be เบริลเลียม 9.0122
 6. 5 B โบรอน 10.81
 7. 6 C คาร์บอน 12.011
 8. 7 N ไนโตรเจน 14.007
 9. 8 O ออกซิเจน 15.999
 10. 9 F ฟลูออรีน 18.998
 11. 10 Ne นีออน 20.180
 12. 3
 13. 11 Na โซเดียม 22.990
 14. 12 Mg แมกนีเซียม 24.305
 15. 13 Al อะลูมิเนียม 26.982
 16. 14 Si ซิลิคอน 28.085
 17. 15 P ฟอสฟอรัส 30.974
 18. 16 S กำมะถัน 32.06
 19. 17 Cl คลอรีน 35.45
 20. 18 Ar อาร์กอน 39.948
 21. 4
 22. 19 K โพแทสเซียม 39.098
 23. 20 Ca แคลเซียม 40.078
 24. 21 Sc สแกนเดียม 44.956
 25. 22 Ti ไทเทเนียม 47.867
 26. 23 V วาเนเดียม 50.942
 27. 24 Cr โครเมียม 51.996
 28. 25 Mn แมงกานีส 54.938
 29. 26 Fe เหล็ก 55.845
 30. 27 Co โคบอลต์ 58.933
 31. 28 Ni นิกเกิล 58.693
 32. 29 Cu ทองแดง 63.546
 33. 30 Zn สังกะสี 65.38
 34. 31 Ga แกลเลียม 69.723
 35. 32 Ge เจอร์เมเนียม 72.630
 36. 33 As สารหนู 74.922
 37. 34 Se ซีลีเนียม 78.971
 38. 35 Br โบรมีน 79.904
 39. 36 Kr คริปทอน 83.798
 40. 5
 41. 37 Rb รูบิเดียม 85.468
 42. 38 Sr สตรอนเชียม 87.62
 43. 39 Y อิตเทรียม 88.906
 44. 40 Zr เซอร์โคเนียม 91.224
 45. 41 Nb ไนโอเบียม 92.906
 46. 42 Mo โมลิบดีนัม 95.95
 47. 43 Tc เทคนีเชียม (98)
 48. 44 Ru รูทีเนียม 101.07
 49. 45 Rh โรเดียม 102.91
 50. 46 Pd แพลเลเดียม 106.42
 51. 47 Ag เงิน 107.87
 52. 48 Cd แคดเมียม 112.41
 53. 49 In อินเดียม 114.82
 54. 50 Sn ดีบุก 118.71
 55. 51 Sb พลวง 121.76
 56. 52 Te เทลลูเรียม 127.60
 57. 53 I ไอโอดีน 126.90
 58. 54 Xe ซีนอน 131.29
 59. 6
 60. 55 Cs ซีเซียม 132.91
 61. 56 Ba แบเรียม 137.33
 62. 57–71
  6
 63. 57 La แลนทานัม 138.91
 64. 58 Ce ซีเรียม 140.12
 65. 59 Pr เพรซีโอดิเมียม 140.91
 66. 60 Nd นีโอดิเมียม 144.24
 67. 61 Pm โพรมีเทียม (145)
 68. 62 Sm ซาแมเรียม 150.36
 69. 63 Eu ยูโรเพียม 151.96
 70. 64 Gd แกโดลิเนียม 157.25
 71. 65 Tb เทอร์เบียม 158.93
 72. 66 Dy ดิสโพรเซียม 162.50
 73. 67 Ho โฮลเมียม 164.93
 74. 68 Er เออร์เบียม 167.26
 75. 69 Tm ทูเลียม 168.93
 76. 70 Yb อิตเทอร์เบียม 173.05
 77. 71 Lu ลูทีเชียม 174.97
 78. 72 Hf แฮฟเนียม 178.49
 79. 73 Ta แทนทาลัม 180.95
 80. 74 W ทังสเตน 183.84
 81. 75 Re รีเนียม 186.21
 82. 76 Os ออสเมียม 190.23
 83. 77 Ir อิริเดียม 192.22
 84. 78 Pt แพลทินัม 195.08
 85. 79 Au ทองคำ 196.97
 86. 80 Hg ปรอท 200.59
 87. 81 Tl แทลเลียม 204.38
 88. 82 Pb ตะกั่ว 207.2
 89. 83 Bi บิสมัท 208.98
 90. 84 Po พอโลเนียม (209)
 91. 85 At แอสทาทีน (210)
 92. 86 Rn เรดอน (222)
 93. 7
 94. 87 Fr แฟรนเซียม (223)
 95. 88 Ra เรเดียม (226)
 96. 89–103
  7
 97. 89 Ac แอกทิเนียม (227)
 98. 90 Th ทอเรียม 232.04
 99. 91 Pa โพรแทกทิเนียม 231.04
 100. 92 U ยูเรเนียม 238.03
 101. 93 Np เนปทูเนียม (237)
 102. 94 Pu พลูโทเนียม (244)
 103. 95 Am อะเมริเซียม (243)
 104. 96 Cm คูเรียม (247)
 105. 97 Bk เบอร์คีเลียม (247)
 106. 98 Cf แคลิฟอร์เนียม (251)
 107. 99 Es ไอน์สไตเนียม (252)
 108. 100 Fm เฟอร์เมียม (257)
 109. 101 Md เมนเดลีเวียม (258)
 110. 102 No โนเบเลียม (259)
 111. 103 Lr ลอว์เรนเซียม (266)
 112. 104 Rf รัทเทอร์ฟอร์เดียม (267)
 113. 105 Db ดุบเนียม (268)
 114. 106 Sg ซีบอร์เกียม (269)
 115. 107 Bh โบห์เรียม (270)
 116. 108 Hs ฮัสเซียม (277)
 117. 109 Mt ไมต์เนเรียม (278)
 118. 110 Ds ดาร์มสตัดเทียม (281)
 119. 111 Rg เรินต์เกเนียม (282)
 120. 112 Cn โคเปอร์นิเซียม (285)
 121. 113 Nh นิโฮเนียม (286)
 122. 114 Fl ฟลิโรเวียม (289)
 123. 115 Mc มอสโกเวียม (290)
 124. 116 Lv ลิเวอร์มอเรียม (293)
 125. 117 Ts เทนเนสซีน (294)
 126. 118 Og โอกาเนสซอน (294)
 127. สำหรับธาตุที่ไม่มีไอโซโทปที่คงที่ เลขบอกมวลของไอโซโทปที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวที่สุดแสดงอยู่ในวงเล็บ